İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Dergi Künyesi ve Yayıncı Bilgisi

Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi/ Turkuaz International Journal of Socio-Economic Strategic Studies

Derginin Sahibi

Manisa Stratejik Araştırmalar Derneği Adına

Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Ayhan YATBAZ

Editör

 Doç. Dr. Neslihan KOÇ

Editör Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Kübra Müge ÇAKARÖZ

Dr. Erhan ÇELİK

Alan Editörleri

Doç. Dr. Özgür Emre KOÇ

Doç. Dr. Erkan ATALMIŞ

Doç. Dr. Gülenaz SELÇUK

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Alpin GÜLŞEN

Yayın ve Danışma Kurulu:

Prof. Dr. Taha Bahadır SARAÇ

Prof. Dr. Silivus STANCIU

Prof.Dr. Florina Oana VIRLANUTA

Prof. Dr. İhsan Cemil DEMİR

Doç. Dr. Mustafa TAYTAK

Doç. Dr. Gökben BAYRAMOĞLU

Doç. Dr. Özgür Emre KOÇ

Dr. Öğr. Üyesi Uğur ÇİÇEK

Editör Email

 editor_jisesr@outlook.com

Yazışma Adresi

Manisa Stratejik Araştırmalar Derneği

I. Anafartalar Mahallesi Konur Caddesi No:6-10 Şehzadeler/Manisa